תוכנית הקורס Revit Architecture 2019פירוט תוכנית הקורס Revit Architecture 2019

בניה מתקדמת
מדרגות ומעקות.
עריכת מישור קיר, הגדרת מישור עבודה, רקע למשפחה בתוך הקובץ
בנית קיר ב — create
בנית קירות מיוחדים ב — create
הערות ומידות
Drafting — מידות וטקסט.הוספת מידות ועריכתם.
הוספת כיתוב ויצירת סוגים של סגנונות.
filled region — מילוי שטחים. tags ,groups )יצירת בלוקים) יצירת קבוצות
והוספת תגים לאלמנטים (כמו מיספור דלתות)
Line work
הגדרות ומילוי
חומרים — הגדרות חומרים כיצד יראו במבט וחתך.
סוגים והגדרות קווים
split face חיתוך ותיחום של משטחים ע»מ לשנות את מראה המשטח.
paint — צביעת מקומית של משטח.
הדפסה והמרות
יצירת גיליונות והדפסה. עריכת גיליון , הדפסה בצורות שונות.
כלים והגדרות כלליות
יבוא ויצוא של קבצים מתוכנות שונות וייצוא בפורמטים שונים.

יצירת אובייקטים
מבוא למשפחות-משפחות בתוך הקובץ והוספת משפחות מבחוץ.
create- יצירת אלמנטים שאינם קיימים כמשפחות ע»י כלי הבנייה.
בניה ב-4 כלי המסה
גופים חיוביים ושליליים.
יצירת אובייקטים (המשך)
משפחות פרמטריות-סימנים
דלת
חלון
רהיט
יצירת סביבה
טופוגרפיה. יצירת טופוגרפיה בעזרת הגדרת נקודת גובה.
עצים. הוספת אלמנטי חוץ כעצים.
פיתוח .הוספת אלמנטים הקשורים לפיתוח כגון מפרצי חנייה וכו’.
יצירת כתבי כמויות
רשימות — יצירת רשימות של דלתות חלונות.
חישוב שטחים — דרך אפשרית לחישוב שטחים להגשה.