קורס תכנון קונסטרוקציות ממוחשב — ATIRתכנון קונסטרוקציות ממוחשב — ATIR

מבוא לתכנון פרטי בנין ממוחשב לפי ת»י. התוכניות המובילות בשוק-.
Atir, Benarit , Cubus
רשת תוכניות ATIR.

תקן ישראל – ת»י 466 ( חלק 1-5 )
תכנון פרטי הבניין לפי תוכנית ATIR.
חישוב קורות נמשכות מבטון מזוין לפי ת»י 466 (תכנה beamd) תפריט ראשי. ארגון פרויקטים. טיפול פרויקטים וקורות
מבנה קבצי קורות בתוכנה
Beamproject management
גיאומטריה של הקורות: מפתחים, חתכים טיפוסיים, רתום הקצבות, רוחבי העמודים, שמות העמודים, שם הקורה.

עומסים: עומס שרות ועומס הרס, עומס פרוס, עומס מרוכז,
משקל עצמי, רוח, מעטפת מומנטים וגזירה,
מצבי העמיסה מסוכנים, עדכון מומנטים וגזירה תגובות במסכים.

תכנון האלמנט: קורה, תקרה צלעות, תקרה מקשית, סוג בטון,
כיסוי, כיסוי גזירה בעזרת חישוקים ומוטות מכופפים,
שטח לגזירה, הגדלת גובה הקורה בעמודים,
הרחבת הצלע, עדכון מומנטים וגזירה.

בדיקת שקיעה מיידית ולטבח ארוך (לפי אחרי 6 חודשים)
פרות זיון: סידור פרות זיון קורות, צלעות, תקרות מקשיות
קטרי המוטות, מספר המוטות עליונים (תכנה BARS) ותחתונים, מוטות מונטז’, פרטי רתום, סידור פרות זיון עם מוטות מכופפים. מעטפת זיון (כוו כוח מתיחה).

עריכת פרטי זיון. הוספת מוטות, מחיקת מוטות, שינוי פרטי המוט (כמות, קוטר, שכבה, אורכים), שינוי סוג המוט.

תצוגת חתך אופקי של הקורה. הגדרה ואריכת חתכים בקורה . הוספת גרעין מלבן, הזזת פינה (תכנה SECTION)
חיתוך פינה, זוג החישוק, הוספת חישוק, העתק חישוק לחוץ החתך,מידות,הגדרת גוף,מילוי מספור מוטות וחישוקים.
הגדרת פרטי מספור .

ארגון שרטוט קונסטרוקציה קורות. תצוגה פרטיי מוטות וחישוקים, סידור קורות וחתכים. הדפסת השרטוט במדפסת או פלוטר
(או האפקט קובץ בפורמט AUTOCAD ל-DXF בפורמט PLT) הפקת קובץ.

סידור והדפסה רשימה ברזל (BARS)
עריכת רשימה.