סיוע בהכשרה ולימודים מקצועים לעוליםסיוע בהכשרה ולימודים מקצועים לעולים שמובטלים או עובדים בתת תעסוקה

מטרות הפרוייקט:
— שיוון הזדמנויות והגשמה עצמית של עולים אקדמאים ומימוש מירבי של הפוטנציאל  האינטלקטואלי הטמון בה.
—  הכשרה מקצועית לעולים, שדרוג  והסבה  של מקצועות אשר לא נדרשים בארץ.
—  הקניית כלים לימוד תוכנות גרפיקה הנדסיות במטרה לסייע לעולים להשתלב בתעסוקה,   לעלות במצבם הסוציו- אקונומי ולהתפרנס  בכבוד.
2014-03-18 13.11.43 2014-03-18 13.12.09
2014-03-18 13.12.26 2014-03-18 13.12.44