לימודי העשרה לידיעת הארץלימודי העשרה לידיעת הארץ


כללי:
הפרוייקט מתבצע ע»י מרכז מהדסים עולים בשרון , וניתמך ע»י משרד קליטה משנת  1999.
התפתחות הפרוייקט  מתקדמת במשך השנים.
הפרוייקט מאפשר לעולים מחבר העמים להכיר ולדעת את הארץבאמצעות סדרת הרצאות, הסיורים, סמינרים ועברת אירועים חברתיים בחגים.במהלך הסיורים יש דגש על מורשת היהודית והתרבות וכך גם אתרים הסטורים שונים של המדינה והעם.

מטרות:

— לעלות את המודעות לחשיבות היסטורית והיהודית בארץ ישראל.
— לפתח ידע ואהבה הקרב אוכלוסייה חדשה בארץ כלפי המדינה.
— להקנות עקרונות על חשיבות ומשמעות דתית ותרבותית .