כנס מדעי 

כנס מדעי- פיתוח פרוייקטים מהנדסים ומדענים עולים, ואפשרויות שילובם בתעשייה 

מטרת הפרוייקט:
קידום ושילוב של מהנדסים ומדענים עולים בתעסוקת מחקר, פיתוח הרעיונות והידע הטכנולוגי של עולים בפני יזמים ומשקיעים  פוטנציאלים.