ימי עיון למהנדסים עוליםימי עיון למהנדסים עולים:
הכשרה טכנולוגית מתקדמת (תקנים ,עדכון, ויעוץ)

מטרות הפרוייקט:
— לעלות את הרמה המקצועית של העולים  אקדמיים מכול  המקצועות בארץ.
— לעלות את הידע והרמה המקצועית של העולים  בתחום עסקתם .
— שילוב עולים בקרב אוכלוסיות  ותיקים מבחינה מקצועית.